Truyện cười Nhường nhịn

Cô giáo mắng học trò:
Tháng nào em cũng đứng chót lớp, tại sao em không chịu ganh đua với bạn bè?

  • Thưa cô, cô vẫn dạy em là phải nhường nhịn bạn bè mà!
    Cô: !?!?