Truyện cười Nửa của tám

 Thầy giáo: - Trò Tèo, một nửa của 8 là bao nhiêu?

     Tèo: - Thưa thầy, nữa ngang hay nửa dọc ạ?
     - Nghĩa là sao?
     - Thưa thầy: Nữa ngang của 8 là số 0, còn nữa dọc là số 3 ạ.