Truyện cười Ông già Noel và cháu bé

Ông già Noel tới nhà của Mark và trao cho cậu bé chiếc máy bay đồ chơi
bằng thép. Khi trao quà xong, ông thấy cậu bé vẫn đứng tần ngần chưa
chịu nói lời cảm ơn, liền lên tiếng hỏi:

  • Con còn đợi điều gì nữa?

  • Thế còn quà của đứa em con đâu?

  • Ta tưởng ba mẹ cháu chỉ có 1 đứa con duy nhất?

  • Thì đúng là vậy, nhưng biết đâu… mai này cháu lại có em thì sao?