Truyện cười Oxy hóa

  • Em hãy cho biết nếu chúng ta ném một thỏi sắt ra ngoài đường, sau một tuần thỏi sắt sẽ ra sao?
  • Dạ, nó sẽ biến mất ạ.
    Cô giáo ngạc nhiên hỏi:
  • Tại sao vậy?
  • Dạ, tại vì mấy người ve chai họ lượm liền chứ sao ạ.
    Cô giáo: ?!