Truyện cười Phí hoài thời gian

Sau tuần học đầu tiên ở trường, cô bé 6 tuổi bày tỏ với mẹ:

  • Con nghĩ mình đang phí hoài thời gian ở cái nơi đó!
  • Sao thế con yêu? - mẹ bé hỏi.
  • Họ biết con không thể đọc, không thể viết, vậy mà họ lại còn không cho con nói chuyện với các bạn trong lớp nữa.