Truyện cười Phí

  • Sao thế con yêu? - mẹ bé hỏi.
  • Họ biết con không thể đọc, không thể viết, vậy mà họ lại còn không cho con nói chuyện với các bạn trong lớp nữa.