Truyện cười Phòng kỹ luật

Trong giờ học vật lý.
Cô giáo hỏi một học sinh:

  • Nếu chúng ta đào một cái lỗ sâu ngay tại phòng này, thì đầu tiên ta sẽ đi đến đâu?
    Học sinh ấy nhanh nhảu trả lời:
  • Thưa cô,trước tiên ta sẽ đi đến phòng kỷ luật.Rồi bị mời ra khỏi trường!