Truyện cười Phụ nữ

Trong một cuộc thi "Chúng ta biết gì về phụ nữ" do tạp chí "phụ nữ" tổ chức. Người đoạt giải nhất: Vova 10 tuổi.
Bức thư gửi ban tổ chức từ 1 thành viên: "Tôi biết đàn bà từ năm 12
tuổi, năm nay tôi đã 68 tuổi, vậy mà ban tổ chức lạicho rằng 1 đứa trẻ
ranh lại biết về phụ nữ hơn tôi!"

Thư trả lời của ban tổ chức: "Trong câu hỏi đầu tiên của chúng tôi "Ở
đâu phụ nữ lông xoăn nhất (hì lông với tóc tiêng Nga chung 1 từ), Vova
trả lời đúng "ở trung tâm châu Phi", còn ông trả lời ra sao? Lại còn vẽ
minh hoạ nữa. Câu hỏi thứ hai của chúng tôi "Cơ quan chính của phụ nữ
tên gọi là gì?". Vova trả lời đúng "Hội phụ nữ thế giới", còn ông trả
lơi như thế nào? lai còn minh hoạ nữa. Câu hỏi thứ ba của cúng tôi
"người phụ nữ khắc khoải chờ đợi cái gì hàng tháng?", Vova trả lời
chính xác đó là "tạp chí Phụ Nữ". Còn ông, ông trả lời ra sao? Đáng
mừng là ông không có minh hoạ.