Truyện cười Quảng cáo Ajinomoto

-Một chú bé nói với ba rằng : " Con yêu ba vì ba dạy cho con điều hay
lẽ phải .

Ba nói gạo được làm ra từ cánh đồng lúa, muối ăn được làm ra
từ nước biển, và tại cánh đồng mía này ba mẹ đã … làm ra con " I-)