Truyện cười Quen nhau trước

Mẹ đang làm bánh trong bếp:
2 anh em thập thò ngoài cửa.

Tý xúi em:

  • Mày vào xin bánh đi! Mày nhỏ, mẹ chiều mày nhất nhà mà! Tèo sau một hồi phân vân:
  • Thôi! Anh vào đi, anh quen mẹ trước em mà?