Truyện cười Răng gì

Cô giáo hỏi:

  • Người ta, đầu tiên là mọc răng cửa, sau đến răng hàm, rồi đến răng khôn, cuối cùng là đến răng gì?

Một học sinh trả lời:

  • Thưa cô răng giả ạ!