Truyện cười Sợ điện giật lắm

Chú đưa thư mang đến một bức điện. Bé Phấn không dám cầm. Em lấy đũa gắp, thận trọng mang vào nhà đưa cho bố.

  • Bố ơi. Điện của bố đây này.
    Bố thấy vậy, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười hỏi:
  • Sao con lại phải lấy đũa gắp thế?
    Bé Phấn:
  • Bố ơi ! Con sợ điện giật lắm. Bố cũng phải cẩn thận đấy.