Truyện cười Sổ liên lạc

----------o0o----------

  • Tới tháng xếp hạng rồi mà sổ liên lạc của con đâu?
  • Bạn con mượn rồi, bố ạ!
  • Để làm gì?
  • Để nó dọa bố mẹ nó đấy!