Truyện cười Sư tử là gì?

Trong giờ văn, thầy giáo hỏi: - Các em hãy đặt một từ tiếng hán rồi dịch sang tiếng Việt cho thầy!

Một em giơ tay: - Thiên là trời, tử là con. Vậy Thiên tử là con trời ạ!

  • Giỏi, còn ai nữa không ?
  • Thưa thầy, Sư là thầy, Tử là con. Vậy Sư Tử là con thầy ạ!