Truyện cười Tập cho quen

Đứa bé trách mẹ:

  • Lì xì cho con 5 ngàn đồng mà mẹ bắt con đứng chờ cả tiếng, lại còn nói này nói nọ…


    - Đó là mẹ tập cho con quen dần với cơ chế "xin - cho"…


    - ?!