Truyện cười Tè vào tay

Trong nhà WC có 3 thằng ku nói chuyện với nhau


    - Tớ luôn rửa tay sau khi đi WC (thằng thứ nhất lên tiếng)


Thằng thứ 2 đáp lời:

    - Không chỉ có thế, tớ còn dùng cả giấy lau tay nữa cơ

... Tần ngần một lúc, thằng thứ 3 mới lên tiếng:

    - Tớ chẳng bao giờ như thế cả. Tớ không bị dây ra tay như các câu.