Truyện cười Tèo hỏi má

Tèo hỏi má: "Má ơi! Sao mà trên bản đồ thế giới chỉ có nước Áo mà không
có nước Quần vậy má?"

Má trả lời:"Ừm… kể cũng lạ nhưng cũng hay, vì
nếu có nước Quần thì mình đâu thấy được nước Cu-Ba !!!"