Truyện cười Thông minh

  • Vậy thì thông minh là gì hả bố?
  • Đừng có hứa hẹn những lời như vậy.