Truyện cười Tin mắt

  Thầy giáo:

  • Xasa, em hãy cho thầy biết: Mặt trăng và Châu Phi cái nào gần ta hơn?

Học sinh:

  • Tất nhiên là mặt trăng ạ!
    Thầy giáo:
  • Tại sao?
    Học sinh:
  • Bởi vì mặt trăng chúng ta nhìn thấy, còn Châu Phi thì không ạ.