Truyện cười Toàn tài

  • Em có thể kể cho cả lớp nghe một người có nhiều tài năng mà em biết.

  • Thưa cô, đấy là anh trai bạn Tài lớp ta đấy ạ.

  • Ai bảo em như thế?

  • Thưa cô, chiều qua, em qua nhà bạn Tài chơi, em nghe thấy các bạn của anh ấy nói là: "Cậu là một người… toàn tài. Ngồi trong lớp vừa ăn, vừa đấm nhau, vừa cốp pi bài của bạn, mà không bị thầy phát hiện… "

  • !!!