Truyện cười Trời ở đâu?

Trong một buổi thuyết giảng cho trẻ con, linh mục hỏi:

  • Các con, theo các con thì Trời ở đâu?

  • Thưa cha, Trời ở trên thiên đường ạ- một em đáp.

  • Thưa cha, Trời ở trong tim ta ạ,- một em khác đáp.

  • Thưa cha, Trời ở trong buồng tắm nhà con ạ,- Toto đáp giọng đầy tự tin.

  • Tại sao con nghĩ Trời ở trong buồng tắm nhà con?- Linh mục ngạc nhiên hỏi:

  • Thưa cha, vì sáng nào cũng thế, bố con dậy, đi đến cửa buồng tắm, đấm tay thình thình vào cánh cửa và kêu lên:- Trời, vẫn còn ở trong đó à?!