Truyện cười Ước mơ

Ước mơ tuỏi thơ:
Na ta sa: Lớn lên em làm bác sĩ

Pe chia: em làm phi công
Vô va: em ước mình đầy lông

  • Sao vậy?
  • Chị em có đám lông bằng bàn tay mà nó đã kiếm được bộn tiền.