Truyện cười Vẫn còn may

 A: hôm qua tao ngủ mớ thấy mình được nhà trường củ đi thi thể thao cấp tỉnh môn chạy dài.

     B: Chà! Một giấc mơ tuyệt đẹp.
     A: Tuyệt cái con khỉ! Tao mơ đang chạy thì bị đứt dây thun quần!
     B: Vậy sao?
     A: ž. Nhưng vẫn còn may.
     B: May chỗ nào nữa ông nội?
     A: May là tao ngủ ở tư thế năm co, chứ ở tư thế nằm thẳng cẳng thì quê chết!