Truyện cười Vova hỏi mẹ

Vova hỏi mẹ:

  • Mama, Có phải sự thật là chúng ta được chúa nuôi không?

  • Nói chung là vậy.

  • Còn trẻ con thì được sinh ra bằng rốn!.

  • Hiển nhiên.

  • Còn quà thì được ông già tuyết tặng?

  • Đúng.

  • Vậy thì chúng ta cần Papa để làm gì?