Truyện cười Vova làm người lớn

Vova chạy vào nhà hỏi mẹ:

  • Mẹ ơi trẻ con sinh ra như thế nào?

Bà mẹ bối rối nghĩ bụng thằng này chưa đến tuổi giáo dục giới tính, bèn nói:

  • À do con cò mang đến cho các ông bố bà mẹ con ạ.
    Vova chạy ngay ra ngoài bảo Natasha:
  • Thấy chưa, thế mà mày cứ lo. Lại nhé!