Truyện cười Vova liến láo

Vôva vừa đi học mặt mũi buồn thiu, bố của vôva trông thấy liền hỏi thăm.

  • Hôm nay giờ thể dục con bị thầy giáo cho điểm 0!

  • Tại sao? Ông bố của vôva hỏi.

  • Thầy bảo cả lớp đứng co 1 chân lên. Cả lớp làm theo lời thầy giáo.

  • Tiếp theo thầy lại bảo cả lớp co nốt chân kia lên. Vô va tiếp tục kể.
    Bố của vôva buột miệng nói:

  • Thế thì đứng bằng con **** à!
    Thì thế, con cũng nói như bố…