Truyện cười Vova ngắm gái

Natasha đi học vể hớn hở bảo mẹ, mẹ ơi, hôm nay con kiếm được 2 rúp.

  • Ở đâu ra thế?

  • Thằng Vova đố con trèo lên cây, mỗi lần nó cho 10 kopec.

  • Mày bị nó lừa rồi, nó làm thế để nhìn underwear của mày đấy.

  • Hihi…, con biết rồi, con đâu phải đứa ngu? Cho nên hôm nay con đâu có mặc underwear!!!