Truyện cười Vova và mẹ trên bãi tắm

  • Mama, tại sao trong cái quần bơi của bác này có bị to còn bác đằng kia lại có cái bị nhỏ?

  • Tại bác này giàu, còn bác kia nghèo.
    Thời gian trôi qua …

  • Mama, nhìn kìa, có bác cứ nhìn mama mà càng ngày càng giàu …