Truyện cười Xã giao

----------o0o----------

  • Tý này, nói bố nghe, hôm nay con được điểm mấy?
  • Thưa bố, những người đàn ông chân chính thì không bao giờ thèm để ý đến những chuyện… vặt vãnh ấy!