Vậy mà chẳng ai thèm ở nhà cả!

													- Còn ba?<br />


- Ở cơ quan.


- Thế ba mẹ có biết con sắp xuất hiện trên đời này không?


- Dĩ nhiên là có, con yêu ạ.


- Vậy mà chẳng ai thèm ở nhà cả!