Vợ nhắn tin bảo về đón con - chồng chụp ảnh uống trà đá